Ogłoszenia Parafialne na 29 listopada 2015 roku

 

•  Dzisiaj I Niedziela Adwentu. Adoracja Naj¶więtszego Sakramentu po Mszy ¶więtej o godzinie 15:00.

Po Mszy ¶więtej o godzinie 17:00 spotkanie młodzieży klas I liceum przygotowuj±cych się do sakramentu bierzmowania.

W Adwencie odprawiamy Msze ¶więte roratnie ku czci Matki Bożej o godzinie 7:00 rano oraz o godzinie 18:30 z udziałem dzieci i młodzieży.

Każdego dnia dzieci losuj± nagrody i bior± udział w procesji z lampionami .

 

•  Dzisiaj ¶więcimy opłatki wigilijne, które można nabyć w Zakrystii względnie w kancelarii parafii. W tym roku ofiary składane z tej okazji przeznaczamy na pokrycie kosztów budowy organów.

 

•  We wtorek po Mszy ¶więtej o godzinie 18:30 spotkanie Odnowy w Duchu ¦więtym.

 

•  W czwartek o godzinie 18:30 Msza ¶więta w intencji ministrantów, lektorów i ich rodziców.

 

•  W pi±tek - pierwszy pi±tek miesi±ca - okazja do spowiedzi o godzinie 7:00 i od godziny 17:00.

W pi±tek wspominamy ¶w. Barbarę patronkę górników. Na Mszy ¶więtej o godzinie 18:30 modlimy się w intencji górników i ich rodzin.

 

•  W sobotę w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych, a o godzinie 15:00 spotkanie Scholii liturgicznej.

 

•  W przyszł± niedzielę 6 grudnia wspominamy ¶w. Mikołaja biskupa z tej okazji zapraszamy dzieci na Mszę ¦więt± o godzinie 15:00 - po Mszy ¶więtej ¶więto mikołajowa niespodzianka.

Również w przyszł± niedzielę po Mszy ¶więtej o godzinie 17:00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.

 

•  W poniedziałek 14 grudnia o godzinie 20:00 rozpoczynamy kolejny cykl konferencji przedmałżeńskich.

 

•  Prosimy osoby, które zgłosili chęć uczestnictwa w Parafialnym Charytatywnym Balu Sylwestrowym o odbiór karnetów w biurze Parafii od poniedziałku do pi±tku w godziny od 8:00 do 14:00.

 

•  Przy wyj¶ciu z ko¶cioła rozprowadzane s± ¶wiece Caritas, które przeznaczamy na wigilijny stół. Dochód ze sprzedaży ¶wiec będzie przeznaczony na pomoc dla ubogich dzieci.

 

•  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 

•  Dziękujemy za ofiary złożone na dzisiejsz± tacę.

 

Copyright 2008 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Webdesign Axel 2008